Sepleriň elýeterliligi

Belarus Halkara walýuta fondundan pul soraýar


Belarus özüniň barha çuňlaşýan maliýe krizisiniň hötdesinden gelip bilmek üçin Halkara walýuta fondundan pul kömegini sorady. Häzire çenli soralýan puluň mukdary, şeýle-de onuň şertleri barada maglumat ýok.

Analitikleriň aýtmaklaryna görä, Orsýetden gelýän energiýa serişdeleriniň bahalarynyň artmagy, şeýle-de Belarusyň hökümetiniň geçen ýylky prezidentlik saýlawlary üçin uly mukdarda eden çykdaýjylary ýurtda häzirki maliýe krizisiniň döremegine sebäp bolupdyr.
XS
SM
MD
LG