Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Belarus Halkara walýuta fondundan pul soraýar


Belarus özüniň barha çuňlaşýan maliýe krizisiniň hötdesinden gelip bilmek üçin Halkara walýuta fondundan pul kömegini sorady. Häzire çenli soralýan puluň mukdary, şeýle-de onuň şertleri barada maglumat ýok.

Analitikleriň aýtmaklaryna görä, Orsýetden gelýän energiýa serişdeleriniň bahalarynyň artmagy, şeýle-de Belarusyň hökümetiniň geçen ýylky prezidentlik saýlawlary üçin uly mukdarda eden çykdaýjylary ýurtda häzirki maliýe krizisiniň döremegine sebäp bolupdyr.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG