Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Berdimuhamedow Orsýetiň Aşgabatdaky ilçisini kabul etdi


Düýn Orsýet Federasiýasynyň täze işe bellenen Aşgabatdaky ilçisi Aleksandr Blohin Türkmenistanyň prezidenti G.Berdimuhamedowa öz döwletiniň ynanç hatyny gowşurdy.

Bu duşuşykda G.Berdimuhamedow bilen A.Blohin iki ýurduň hyzmatdaşlyklarynyň dürli ugurlary barada pikir alyşdylar.

Orsýetiň ilçisi öz ýurdunyň Türkmenistan bilen konstruktiw gatnaşyklary ösdürmäge gyzyklanma bildirýändigini nygtady.
XS
SM
MD
LG