Sepleriň elýeterliligi

Siriýanyň harbylary Jisr al-Şugur şäherini gaýtadan ele geçirdiler


Siriýanyň esgerleri wertolýotlaryň hemaýat bermeginde ýurduň Jisr al-Şugur şäheriniň gözegçiligini ele geçirdiler.

Ýekşenbe güni amala aşyrylan bu operasiýa mahalynda şäheriň aglaba bölegi boşdy. Sebäbi şäheriň 5,000 töweregi ýaşaýjysy Türkiýä gaçypdy.

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Ban Ki-mun Siriýanyň prezidenti Başar al-Assad bilen gepleşik geçirip, oňa “öz halkyna gulak asmak üçin aýgytly çäreleri geçirmäge” çagyryş edendigini aýtdy.
XS
SM
MD
LG