Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmen parlamenti täze kanunlar toplumyny taýýarlaýar


Türkmen mediasynyň habar bermegine görä, Mejlisdäki işçi toparlar raýatlyk we migrasiýa meseleleri boýunça kanunçylygy ösdürmek ugrunda işleýärler. Bu barada Mejlisiň başlygy Akja Nurberdiýewa ýurduň Ministrler Kabinetiniň maslahatynda aýtdy.

Nurberdiýewa häzir kanun çykaryjylaryň adminstratiw kanun bozmalar baradaky kodeksi, ýaşaýyş jaý we maşgala kodeksini, ýaşaýyş jaýy hususylaşdyrmak baradaky kanunlar toplumyny taýýarlaýandygyny aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG