Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Geýts Kongrese Liwiýa maliýeleşdirmesini kesmeli däldigini duýdurýar


Birleşen Ştatlaryň goranmak sekretary Robert Geýts ýekşenbe güni amerikan telewideniýesinde çykyş edip, Kongresiň amerikan harbylarynyň Liwiýa wakalaryna gatnaşmagyna goýberilýän serişdeleri kesmeli däldigini duýdurdy hem-de Liwiýanyň lideri Muammar Kaddafiniň güýçleriniň garşysyna gönükdirilen operasiýalar gowy gutarar diýdi.

Birleşen Ştatlaryň kanun çykaryjylary prezident Barak Obamanyň Kongresiň tassyknamasyny almazdan amerikan harbylaryny Liwiýada ulanmagy dowam etdirmeginiň kanunylygyny sorag astyna alýarlar.
XS
SM
MD
LG