Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Owganystanda iki sany britan raýaty tussag edildi


Owganystanda britan esgerleri iki sany britan raýatyny tutdylar. Bu baradaky maglumaty Britaniýanyň Daşary işler we Goranmak ministrlikleri tassyklady.

Berilýän maglumata görä, olar Helmand welaýatynda tussag edilipdir. Olar Owganystanda Britaniýanyň bähbitlerine garşy söweşmekde aýyplanýarlar.
XS
SM
MD
LG