Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Owganystanda iki sany britan raýaty tussag edildi


Owganystanda britan esgerleri iki sany britan raýatyny tutdylar. Bu baradaky maglumaty Britaniýanyň Daşary işler we Goranmak ministrlikleri tassyklady.

Berilýän maglumata görä, olar Helmand welaýatynda tussag edilipdir. Olar Owganystanda Britaniýanyň bähbitlerine garşy söweşmekde aýyplanýarlar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG