Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Iki Koreýanyň ýadro wekilleri gepleşik geçirdi


Günorta Koreýanyň ýadro wekili demirgazyk koreýaly kärdeşi bilen “konstruktiw” gepleşik geçirendigini aýtdy.

Şol gepleşikler Günorta-Gündogar Aziýa döwletleriniň assosiasiýasynyň Balide geçirýän sammitiniň çäklerinde geçirildi.

Bu duşuşyk iki ýyl mundan ozal Demirgazyk Koreýanyň ýadro programmasy boýunça geçirilýän alty taraplaýyn gepleşikleriň dargamagyndan soň, iki koreý döwletiniň ýüzbe-ýüz geçiren ilkinji gepleşigi boldy.

Berilýän maglumata görä, Seul we Phenýan ýadro meselesi boýunça hem ilkinji gezek özara maslahat edipdirler.
XS
SM
MD
LG