Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Tähranda ýadro fizikasy boýunça alym öldürildi


Şenbe güni Tähranda ýadro fizikasy boýunça iş alyp barýan alym Derwüş Rezai öldürildi.

Eýranyň mediasynyň berýän habaryna görä, 35 ýaşly alyma hüjüm onuň öýüniň golaýynda edilipdir. Hüjüm wagty onuň aýaly ýaralanypdyr.

Ençeme maglumatlara görä, alym Eýranyň atom energiýasy boýunça guramasy bilen hyzmatdaşlyk edipdir.

Bu waka barada başga jikme-jiklikler habar berilmeýär.
XS
SM
MD
LG