Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Eýranyň ozalky prezidenti Hatemi "ýurtdan çykarylanok"


Eýranyň ozalky prezidenti Muhammed Hatemä ýurtdan çykmaga gadagançylyk girizildi diýlip, habar berilýär.

“Jahan-News” websaýtynda ýerleşdirilen maglumata görä, Hatemi Ýewropadaky çagalaryny görmek, şeýle-de Irlandiýada geçirilýän syýasy seminara gatnaşmak üçin ýola şaýlanýan eken.

Maglumat häzire çenli resmi taýdan tassyklanmady.

1997-2005-nji ýyllar aralagynda Eýrana prezidentlik eden Hatemi geçen ýylyň aprelinde hem, ýadro ýaraglaryndan saplanyş boýunça Ýaponiýada geçen konferensiýa gatnaşmak islände, ýurtdan çykarylmandy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG