Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ogly Muammar Kaddafiniň häzir Tripolidedigini aýdýar


Muammar Kaddafi häzir Tripolide, howpsuz ýerde diýip, onuň ogullarynyň biri Seýf al-Islam tassyklaýar.

Gozgalaňçylar bazar güni Seýf al-Islamy tussag edendiklerini aýtsalar-da, öten gije onuň Tripolide žurnalistleriň öňünde peýda bolandygyny, onuň azatlykdadygyny günbatar agentlikleri habar berdi.

“Oppozisionerler liwiýa paýtagtyna girmek bilen gapana düşdüler, olara gep-gürrüňsiz ýeňliş garaşýar” diýip, Al-Islam aýtdy.

Häzir gozgalaňçylaram, hökümet güýçleri-de Tripoliniň uly bölegine kontrollyk edýändiklerini tassyklaýarlar. Şäherde Kaddafiniň rezidensiýasynyň töwereginde atyşyklar dowam edýär, partlamalar eşidilýär.

Dünýä liderleri Kaddafini häkimiýetden ýüz öwürmäge we zorlugyň soňuna nokat goýmaga çagyrýarlar.
XS
SM
MD
LG