Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Daglyk Garabaga barýan syýahatçylar köpelipdir


Daglyk Garabagyň häkimiýetleriniň berýän maglumatyna görä, bu regiona barýan daşary ýurtly turistleriň sany şu ýylyň birinji ýarymynda geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 49 prosent köpelipdir.

Şu ýylyň birinji ýarymynda üç müňden gowrak daşary ýurtly syýahatçylar Daglyk Garabaga gezelenje geldiler diýlip, ykrar edilmedik Daglyk Garabag respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň beýanatynda aýdylýar.

Bu resmi sanlara Ermenistanyň raýatlary girmeýär. Daglyk Garabaga esasan Birleşen Ştatlaryň, Orsýetiň we Eýranyň raýatlary köp syýahat edýärler.
XS
SM
MD
LG