Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Hama şäheriniň baş sülçüsi wezipesinden çekildi


Siriýada Hama şäheriniň baş sülçüsi öz wezipesinden çekilýändigini mälim etdi. Onuň bu baradaky wideo beýanaty “Youtube” web saýtynda ýerleşdirildi.

Adnan Mohammad al-Bakkowur özüniň ogurlanandygy baradaky Siriýanyň berýän resmi maglumatyny hem inkär etdi. Bakkowuryň sözlerine görä, onuň wezipesinden çekilmeginiň sebäbi, 1-nji iýulda Hama şäherine garşy geçirlen harby hüjümiň öňüsyrasy, tussag edilen 72 sany protestçini howpsuzlyk güýçleriniň öldürmegi bolupdyr.

Siriýada pezident Başar al-Assadyň režimine garşy bäş aý töweregi bäri protestler geçirilýär.
XS
SM
MD
LG