Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkiýäniň premýer-ministri arap ýurtlaryna sapar edýär


Şu gün Türkiýäniň premýer-ministri Rejep Taýyp Ärdogan apar ýurtlaryna edýän saparynyň çäginde Müsüre bardy.

Ol Kairde ýurdy dolandyrýan harbylar bilen duşuşyp, gepleşik geçirdi.

Türkiýäniň premýer-ministri arap ýurtlaryna edýän 4 günlük saparynyň dowamynda Müsürden başga Tünise hem Liwiýa barar diýilip garaşylýar.

Ärdoganyň Kaira barmagy ýakynda Müsürdäki Ysrail ilçihanasyna garşy amala aşyrylan hüjümlerden soň, howpsuzlyk çareleriniň berkidilen döwrüne gabat geldi.

Ýakynda Ysraýylyň Türkiýedäky ilçisi hem iki ýurduň arasynda dörän dartgynlylyk sebäpli Türkiýeden çykarylypdy.
XS
SM
MD
LG