Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Amerikan astronomlary iki günli planeta tapdylar


Amerikan astronomlary özleriniň ilkinji gezek iki günli planetanyň üstüni açandyklaryny aýdýarlar.

Olar bu planetanyň “Kepler-16b” diýlip atlandyrylýandygyny we Saturnyň ölçegindäki sowuk bir dünýädigini gürrüň berýärler.

Geň ýeri, bu planetanyň daşynda iki gün aýlanýan eken. Ozal bu günlere iki sany ýyldyzdyr öýdülipdir.
XS
SM
MD
LG