Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Amerikan astronomlary iki günli planeta tapdylar


Amerikan astronomlary özleriniň ilkinji gezek iki günli planetanyň üstüni açandyklaryny aýdýarlar.

Olar bu planetanyň “Kepler-16b” diýlip atlandyrylýandygyny we Saturnyň ölçegindäki sowuk bir dünýädigini gürrüň berýärler.

Geň ýeri, bu planetanyň daşynda iki gün aýlanýan eken. Ozal bu günlere iki sany ýyldyzdyr öýdülipdir.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG