Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Milli geçiş geňeşiniň goşunlary Sabhany eýelediler


Liwiýanyň Milli geçiş geňeşiniň goşunlary kaddafiçileri ýeňip, Sabha şäherini eýelediler. Indi Liwiýanyň günortasy doly täze häkimiýetiň gözegçiligine geçdi.

Häzir Liwiýada Bani-Walid bilen Sirte şäherleri Kaddafini goldaýanlaryň elinde bolup, täze häkimiýet goşunlaryna garşylyk görkezmegi dowam etdirýärler.

22-nji sentýabrda Tripolide Birleşen Ştatlaryň ilçihanasy gaýtadan işläp başlady.

Liwiýanyň premýer-ministri wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirýän Mahmud Jabril täze hökümetiň 10 günüň dowamynda düzüljekdigini mälim etdi.
XS
SM
MD
LG