Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Aşgabatda ÝB-niň delegasiýasy bilen duşuşyk boldy


29-njy sentýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde ÝB-niň Türkmenistandaky adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisi (edarasy Astana şäherinde) Norber Žusteniň baştutanlygynda Aşgabada gelen ÝB-niň delegasiýasy bilen duşuşyk boldy.

Duşuşykda Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky özara hyzmatdaşlygyň esasy ugurlary bellendi. Ýangyç-energetika pudagynda hyzmatdaşlyk aýratyn tema boldy.

Delegasiýa türkmen hökümetinde, Uglewodorod resurslaryny dolandyrmak we peýdalanmak boýunça prezidentiň ýanyndaky döwlet agentliginde-de kabul edildi diýip, TDH habar berýär.
XS
SM
MD
LG