Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Yragyň paýtagtyndaky partlamalarda 10 adam heläk boldy


Öten agşam Bagdadyň günbatarynda bolan partlamalar tapgyrynda 10 adam ölüp, 20-den gowragy ýaralandy. Ejir çekenleriň arasynda polisiýa işgärleri-de bar. Terakt şaýylaryň köplük bolup oturýan ýerinde boldy.

Başda awtomaşyn partlady. Birnäçe minutdan wakanyň bolan ýerine tiz kömek baransoň, ikinji partlama boldy. Biraz soň 100 metr töweregi daşlykda üçünji bomba partlady.

Resmi maglumata görä, sentýabr aýynda Yrakda bolan terror hüjümlerinde 185 adam heläk bolupdyr.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG