Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Rus raketasy Fransuz Gwianasyndan kosmosa uçuryldy


Taryhda ilkinji gezek rus raketasy ozaky SSSR-iň territoriýasynyň daşynda ýerleşýän meýdandan kosmosa uçuryldy.

Ýewropa Bileleşiginiň “Galileo” nawigasiýa sistemasynyň ilkinji iki hemrasyny kosmosa çykarmak üçin, “Soýuz” raketasy Fransuz Gwianasyndan uçuryldy.

Raketanyň uçuşy tehniki näsazlyklar sebäpli bir gün soňa süýşürilipdi.
XS
SM
MD
LG