Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkiýäniň tanklary Yragyň demirgazyk serhedini geçdi


Türkiýäniň tanklarynyň we harby tehnikasynyň Yragyň demirgazyk serhedini geçendigi habar berilýär. Maglumata görä, harby kerwen Yragyň 20 km içinde ýerleşýän - kürt pitneçileriniň Haftanindaky lagerine tarap barýar.

Geçen hepde gadagan edilen Kürdüstan Işçiler Partiýasynyň (PKK) söweşijileriniň türk esgerlerine garşy amala aşyran hüjüminden soň, türk harbylary kürt pitneçileriniň bazalaryna garşy ençeme serhet-ýaka operasiýany geçiripdi. Bularyň netijesinde onlarça kürt söweşijileriniň öldürlendigi aýdylýar.

PKK-niň söweşijileri 1984-nji ýyldan bäri özleriniň awtonomiýasyny döretmek ugrunda göreş alyp barýarlar. Şondan bäri bu konfliktde 45,000 töweregi adamyň ölendigi aýdylýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG