Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gazagystan Toni Bleýri maslahatçy edinendigini aýdýar


Britaniýanyň öňki premýer-ministri Toni Bleýr
Britaniýanyň öňki premýer-ministri Toni Bleýr Gazagystana ykdysady konsultant hökmünde maslahat berer. Gazagystanyň Daşary işler ministrliginiň beýanatyna görä, Bleýr “ykdysady syýasat, jemgyýetçilik dolandyryşy we halkara syýasat boýunça maslahat bermek üçin Gazagystan hökümetiniň çakylygyna jogap beren” ençeme daşary ýurtly resmileriň biri bolupdyr.

Gazak prezidentiniň kömekçisi Ýermuhamet Ýertyşbaýew AFP agentligine beren interwýusynda Bleýriň nebite we gaza baý Gazagystanda “sosial-ykdysady modernizasiýa meseleleri” boýunça iş alyp barmagynyň mümkindigini aýtdy.

Bleýriň metbugat wekiliniň aýtmagyna görä, Britaniýanyň ozalky premýer-ministri “halkara maslahatçylaryň toparyny ýygnamaga hemaýat berip“, ol mundan “hiç hili şahsy girdeýji görenok”.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG