Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistanda günägeçişlik yglan edildi


Türkmenistanyň prezidenti ýurduň garaşsyzlygynyň 20 ýyllygy mynasybetli günägeçişlik hakyndaky permana gol goýdy. 1,700-e golaý adamyň azatlyga çykarylýandygy habar berilýär.

Permana laýyklykda günäsi geçilen adamlar eden jenaýatlary üçin türme tussaglygyndan, şeýle-de goşmaça jeza hökmünde bellenen ýerde ýaşamakdan azat ediler diýip, türkmen metbugaty habar berýär.
XS
SM
MD
LG