Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

“USS Cole” partlamasynyň gümanlysy tribunala getirildi


Amerikanyň “USS Cole” uruş gämisini partlatmakda esasy güman edilýän adam Guantanamo aýlagyndaky harby tribunalyň öňüne getirildi.

Saud asylly Abd al-Rahim al-Naşiri 2000-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň 17 deňizçisini öldüren partlamany gurnan diýip bilinýär.

Häkimiýetler onuň Osama bin Ladenden göni buýruk alandygyny we 2002-nji ýylyň oktýabrynda Fransiýanyň “MV Limburg” atly super tankerini partlatmagy gurnandygyny aýdýarlar. Şol partlamada bir adam ölüpdi.

Şeýle-de ol 2000-nji ýylyň ýanwarynda Amerikanyň ýene bir uruş gämisini, “USS The Sullivansy” partlatmaga synanmakda aýyplanýar. Eger günäli tapylsa, oňa ölüm jezasy garaşýar.

Al-Naşiri 2002-nji ýylda Dubaýda tutuldy we 2006-njy ýylyň sentýabrynda Guantanamo getirilmezinden öň Merkezi aňtaw gullugy tarapyndan dürli ýerlerdäki ýaşryn türmelerde saklandy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG