Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Kuweýtiň emiri ýurtdaky gözegçiligi güýçlendirýär


Kuweýtiň emiri Şeýh Sabah al-Ahmad al-Sabah milli gwardiýa we howpsuzlyk güýçlerine ýurtda parahatçylygy üpjün etmek üçin “ähli çäreleri amala aşyrmaga” görkezme berdi.

Mundan öň, çarşenbe güni giçlik Kuweýtde ýüzden gowrak demonstrant premýer-ministriň wezipesinden çekilmegini talap etdi, olaryň onlarçasy parlamentiň binasyna kürsäp girdi.

Premýer-ministr Şeýh Nasser al-Mohammad al-Sabah oppozisiýadaky käbir kanun çykaryjylar tarapyndan korrupsiýada aýyplanypdy.
XS
SM
MD
LG