Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Owgan prezidenti Karzaý halkara hemaýatyny soraýar


Owganystanyň prezidenti Hamid Karzaý halkara jemgyýetçiligine ýüzlenip, 2014-nji ýylyň ahyryna çenli halkara güýçleri ýurtdan çykarlandan soň hem, ýene on ýylyň dowamynda hemaýat etmäge çagyrdy.

Karzaýyň sözlerine görä, soňky on ýylyň dowamynda gazanylan üstünlikleri saklamak üçin, pesinden 2024-nji ýyla çenli halkara hemaýaty zerur bolar.

“Biziň durnukly, özbaşdak we demokratik Owganystany gurmak baradaky umumy maksadymyz entek hasyl bolardan uzakda. Biz möhüm garşylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolup durus. Bularyň netijesinde gazanylan üstünlikleri elden gidirip, yza gaýtmak howpy bar” diýip, Karzaý belledi.

Karzaý bu barada Owganystana bagyşlanyp Germaniýanyň Bonn şäherinde geçirilýän konferensiýanyň dowamynda çykyş etdi.
XS
SM
MD
LG