Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmen prezidenti sosial üpjünçilik kanunyna üýtgetme girizýär


Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň «Sosial üpjünçilik baradaky kanunyna» üýtgetme girizmek baradaky kanuna gol çekdi.

TDH bu dokumentde maýyplyk üçin berilýän kömek pulunyň, ekleýjisini ýitiren maşgalalara, ýetim galan çagalara berilýän ýardamyň, Beýik Watançylyk urşuna gatnaşyjynyň, uruşdan gaýdyp gelen esgeriň, wepat bolan esgeriň ýanýoldaşyna berilýän kömegiň möçberiniň artdyrylýandygyny ýazýar.

Bu kanun geljek ýylyň 1-nji ýanwaryndan güýje girer.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG