Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Pakistanyň premýeri goranmak sekretaryny işinden boşatdy


Pakistanyň ýerli mediasyndan gowuşýan maglumatlara görä, ýurduň premýer-ministri Ýusuf Raza Gilani özüniň goranmak sekretaryny işinden boşadypdyr.

Habar beriş serişdelerinde ady tutulmadyk resminiň aýtmagyna görä, Naeem Halid Lodhi “uly etmişleri üçin” işinden boşadylypdyr.

Lodhi hökümetdäki ýokary derejeli harbylaryň wekili bolup, onuň hatda ýurduň goranmak ministrinden hem köp ygtyýarlyklarynyň bardygy çaklanýardy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG