Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Meşhur sowet içalysy Wartanýan aradan çykdy


Meşhur sowet içalysy Gework Wartanýan 87 ýaşynda, Moskwada aradan çykdy.

Ikinji jahan urşy döwründe Tähranda işlän Wartanýan nasistleriň 1943-nji ýylda, ýaran güýçleriň liderleri Žozef Staliniň, Franklin Ruzweltiň we Winston Çerçiliň gatnaşmagynda Tähranda geçen konferensiýa hüjüm etmek planlarynyň üstüni açypdy.

Şeýle-de ol britan aňtaw gullugynyň içine aralaşyp, Sowet Soýuzyndaky ýaşryn içalylar toparynyň üstüni açypdy.

Wartanýan uruşdan soň öz aýaly bilen 30 ýyllap içaly bolup işledi. Ol sowet aňtaw gullugyndan 1992-nji ýylda dynç alşa çykdy.

Orsýetiň prezidenti Dmitriý Medwedew ony hakyky watançy we ajaýyp adam diýip häsiýetlendirdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG