Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Obama Eýranda entek diplomatiýa işläp biler diýýär


ABŞ-nyň prezidenti Barak Obama dünýä güýçleri bilen Eýranyň arasynda ýurduň dawaly ýadro programmasy boýunça gepleşikleriň dikeldilmegi meseläni diplomatik ýol arkaly çözmekde ýene bir “pursata penjiräniň” açylandygyny görkezýär diýip, Ak Tamda 6-njy martda geçiren metbugat konferensiýasynda aýtdy.

Barak Obama Siriýa meselesi boýunça hem çykyş etdi. Obama golaýda ABŞ-nyň ýokary derejeli senatorlary Jon MakKeýniň (Arizona), Lindseý Grehemiň (Günorta Karolina) hem-de Jozef Libermanyň (Konnektikut) ABŞ-nyň Siriýa garşy howa hüjümini etmek barada aýdanlaryna jogap edip, prezident Başar al-Assadyň hökümetini agdarmak üçin birtaraplaýyn harby operasiýany amala aşyrmaklygyň “ýalňyş” hereket boljakdygyny aýtdy.

—Käbirleriniň teklip edişi ýaly ýa-da haýsy-da bolsa bir ýeňil çözgüdi bardyr öýdüp, birtaraplaýyn harby operasiýany geçirmek, meniň pikirimçe, ýalňyş hereket bolar—diýip Obama Ak Tamda eden çykyşynda aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG