Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Çikagoda Nobel baýragynyň laureatlarynyň ýygnagy geçýär


Duşenbe güni Çikagoda Parahatçylyk boýunça Nobel baýragynyň laureatlarynyň ýygnagy geçýär. Bular ýaly ýygnanyşyk mundan öň geçirilmändi.

On bir laureatyň hatarynda ozalky sowet prezidenti Mihail Gorbaçew, Dalaý Lama we ABŞ-nyň öňki prezidenti Jimmi Karter dagylar hem bar.

Üç günläp dowam etjek ýygnak “Azatlyk we adam hukuklary üçin belent ses bilen gürläň” şygary astynda geçýär.
XS
SM
MD
LG