Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ukraina jenaýatçylaryň tapylmagy üçin 250 müň dollar sylag goýdy


Şenbe güni Ukrainanyň prezidenti Wiktor Ýanukowiç ýurduň Dnepropetrowsk şäherinde amala aşyrylan partlamalary gurnaýjylar barada anyk maglumat beren adama 2 million griwen, ýagny 250 müň dollar möçberinde pul sylagynyň beriljekdigini aýtdy.

Anna güni ýurduň Dnepropetrowsk şäherinde amala aşyrylan dört sany partlamada azyndan 30 adam ýaralandy, olardan 10-sy çagalar.

Häzirki wagt bu ýaralananlardan 22-si keselhanada bejergi alýar. Ukrain häkimiýetleri bu wakany “terror işi” diýip atlandyrdy. Partlamalaryň jogapkärçiligini hiç bir topar öz üstüne almady.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG