Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Bin Ladeniň şahsy hatlary we ýazgylary internete ýerleşdiriler


Birleşen Ştatlaryň hokumeti “Al-Kaýdanyň” lideri Osama bin Ladeniň öldürilmeginiň bir ýyllygyna gabatlap, onuň şahsy hatlaryndan we ýazgylaryndan käbiriniň internetde ýerleşdiriljekdigini mälim etdi.

Osama ben Laden dogry bir ýyl mundan ozal, 2011-nji ýylyň 2-nji maýynda Pakistanyň Abbottabad şäherindäki bir howluda öldürilende, şol jaýdaky kompýuterlerden onuň elektron hatlarynyň we şahsy ýazgylarynyň tapylandygy habar berlipdi.

ABŞ-nyň hökümetiniň terrorizme garşy göreş boýunça edarasynyň başlygy Jon Brennan döwlet syrlaryna degişli bolmadyk käbir dokumentleriň şu hepdäniň penşenbe güni internet arkaly jemgyýetçilige elýeterli ediljekdigini aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG