Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Moskwanyň polisiýasy geý aktiwistlerini tussag etdi


Ýekşenbe güni Moskwada geýleriň geçiren parady wagtynda bu parada garşy çykyş eden birnäçe hristian aktiwisti bilen birlikde, geý aktiwistleri-de tussag edildi.

Moskwaly gomoseksualistler we olary goldaýjylar şäher häkimiýetleriniň resmi rugsat bermändiklerine-de garamazdan, şäher administrasiýasynyň golaýynda ýöriş gurnadylar.

Olaryň bu ýörişini tiz wagtdan polisiýa güýçleri güýç bilen dargytdylar. Tussag edilenleriň arasynda Orsýetiň Gomoseksuallar Federasiýasynyň başlygy Nikolaý Alekseýewiň hem bardygy habar berilýär.
XS
SM
MD
LG