Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Müsürde prezidentlige kandidatlar arz etdiler


Müsürliler geçen hepde geçirilen prezident saýlawlarynyň resmi netijelerine garaşýarlar.

Saýlawlaryň deslapky näresmi netijelerine görä, “Musulman Doganlygynyň” kandidaty Mohammed Morsi hem-de wezipesinden agdarylan Hosni Mubaregiň hökümetinde işlän iň soňky premýer-ministr Ahmed Şafik öňe saýlanypdyrlar.

Öňe saýlanan iki kandidat 16-17-nji iýunda prezidentlik saýlawlarynyň ikinji tapgyrynda bäsleşerler.

Çepçi “Al-Karamah” partiýasynyň kandidaty Hamdin Sabbahi bilen bir hatarda Morsi we Şafik 23-24-njy maýda geçirilen saýlawlarda bidüzgünçilikleriň bolandygy barada eýýäm saýlaw komissiýasyna arza berdiler.

Saýlawlaryň ilkinji netijeleri duşenbe ýa-da sişenbe güni yglan ediler diýlip garaşylýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG