Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

NATO “Al-Kaýdanyň” ýokary derejeli lideriniň öldürilendigini aýdýar


NATO Owganystanyň gündogaryndaky Kunar welaýatynda geçiren howa hüjüminde “Al-Kaýdanyň” ýokary derejeli lideriniň öldürilendigini habar berýär.

NATO-nyň ýolbaşçylygyndaky Howpsuzlyk boýunça kömek goşunynyň beren maglumatynda Saud Arabystanynda doglan Sakhr al-Taifi, şeýle hem Muştak we Nasim atlary bilen tanalýan, “Al-Kaýdanyň” Owganystandaky lideriniň öldürilendigi aýdylýar.

Maglumata görä, Al-Taifi daşary ýurtly söweşijilere, şeýle hem NATO we owgan güýçlerine garşy söweşlere ýolbaşçylyk edipdir.

Resmileriň aýtmaklaryna görä, ol ýygy-ýygydan Pakistan bilen Owganystanyň aralygynda syýahat edipdir, söweşijileri Owganystana getiripdir we olary ýarag bilen üpjün edipdir.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG