Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Nazarbaýew sosial setleri ýalan maglumat ýaýratmakda aýyplady


Çarşenbe güni Gazagystanyň prezidenti Nursoltan Nazarbaýew sosial setleri ýalan maglumat ýaýratmakda we zorluklary hem-de ýaramazlyklary propogandirlemekde aýyplap çykyş etdi.

Astanada dünýäniň tradision dinleriniň dördünji Kongresinde eden bu çykyşynda ol internetdäki sosial setleriň hakyky an-bilim ýaýratmaklygyň ýerine, köplenç, ýalan maglumat dökýändiklerini we jemgyýetde bölünişikleri döredýändiklerini öňe sürdi.

Şu ýylyň aprelinde Orsýetiň “Rossiýa-24” telekanalyna beren interwýusynda hem Nazarbaýew günbatar ýurtlary öz gymmatlyklaryny sosial setleriň we maglumat tehnologiýasynyň üsti bilen beýleki ýurtlaryň boýnuna dakmaklykda tankytlapdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG