Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

ABŞ Remezan aýy döwründe Yrakda amala aşyrylan hüjümleri ýazgardy


Waşington Yragyň paýtagty Bagdatda we onuň töwereklerinde amala aşyrylan ýaragly hüjümleri we bomba partlamalaryny ýazgaryp çykyş etdi. Şol wakalarda 100-e golaý adam heläk bolupdy.

ABŞ-nyň Döwlet departamentiniň metbugat wekili Wiktoriýa Nuland bu hüjümleriň musulmanlaryň mukaddes Remezan aýynda amala aşyrylmagynyň has-da hopukurdýandygyny aýtdy.

Yragyň resmileriniň beren maglumatyna görä, 13 şäherde amala aşyrylan 21 hüjümde 200-e golaý adam hem ýaralanypdyr.

Bu hüjümleri “Al-Kaýdanyň” Yrakdaky bölüminiň amala aşyrandygy çaklanylýar. Mundan ozal ol topar Yrakda täze hüjümleri amala aşyrmak bilen haýbat atypdy.
XS
SM
MD
LG