Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ispaniýada işsizligiň derejesi resmi taýdan 25%-e golaýlady


Ispaniýada şu ýylyň ikinji çärýeginde işsizleriň hataryna ýene-de 53 müň adam goşuldy. Bu Ispaniýada işlemäge ukyply adamlaryň indi 25%-i işsiz diýmekdir.

Ispaniýanyň milli statistika institutynyň berýän maglumatyna görä, häzir ýurtda 5.7 million adam işsiz.

Ispaniýanyň hökümeti ykdysady çökgünlikden çykmak üçin, ýakynda tygşytlaýyş çärleriniň täze tapgyryny geçiripdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG