Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Azerbaýjanyň Siriýadaky ilçihanasynyň işi togtadyldy


Azerbaýjanyň Siriýadaky ilçihanasy, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli, özüniň işini togtatdy. Bu barada sişenbe güni Azerbaýjanyň Daşary işler ministrligi habar berdi.

Ministrligiň berýän maglumatyna görä, 60 töweregi azeri raýaty, şol sanda ilçi we ilçihananyň ähli işgäri Siriýany terk edipdir. Häzir Siriýada hiç bir azeri raýatynyň ýokdugy hem maglumatda nygtalýar.

Azerbaýjanyň Daşary işler ministrliginiň resmileri Siriýadaky ýagdaýlaryň ýakyn geljekde kadalaşjakdygyna, munuň netijesinde-de ilçihana özüniň işini täzeden dowam edip biljekdigine umyt edýändiklerini bellediler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG