Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Owganystanda raketa hüjüminde ABŞ-nyň harby ýolbaşçysynyň uçary uruldy


Owganystanda uçar bazasyna edilen raketa hüjüminde ABŞ-nyň ýokary derejeli harby wekili general Martin Dempsiniň uçaryna zeper ýetdi.

Resmileriň maglumatyna görä, hüjümiň amala aşyrylan wagty ABŞ-nyň Bilelikdäki Serkerdeler Ştabynyň baştutany general Martin Dempsi uçaryň bortunda däl eken we oňa hiç hili şikes ýetmändir. Häzir Martin Dempsi Kabula sapar edýär.

“Talyban” hereketiniň metbugat wekili Zabiullah Mujahid bu hüjümiň jogapkärçiligini öz üstlerine aldy.

Resmileriň sözlerine görä, zeper ýeten uçar Demsi we onuň işgärleri tarapyndan seýrek ulanylypdyr. Raketa hüjüminde uçaryň golaýyndaky wertolýota hem şikes ýetdi.
XS
SM
MD
LG