Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gürjüstanyň güýçleri ýaragly söweşijiler bilen söweşýärler


Çarşenbe güni Gürjüstanyň Içeri işler ministrligi Orsýet tarapyndan bu ýurduň Lopata jülgesine giren ýaragly söweşijiler bilen söweş alnyp barylýandygyny mälim etdi.

Ministrligiň maglumatyna görä, ýaragly söweşijiler bu jülgede birnäçe ýaşaýjyny zamun alypdyrlar.

Bu söweşijiler Orsýetiň Dagystan respublikasyndan Gürjüstanyň territoriýasyna girendirler diýlip çaklanylýar. Ýaragly söweşijileriň bu hüjüminiň anyk maksady barada häzirlikçe anyk bir garaýyş öňe sürülmeýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG