Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

“Gazprom” garaşsyz şirketlerden gaz satyn almagyny togtadýar


10-njy sentýabrda Orsýetiň döwlet gözegçiligindäki “Gazprom” kompaniýasy Orsýetiň garaşsyz gaz söwdegärlerinden gaz satyn almagyny bes etdirýänligini yglan etdi.
“Gazprom” özüniň bu kararyna gazyň ulanylyş derejesiniň “düýpgöter peselmeginiň” sebäp bolanlygyny aýtdy. Orsýet kompaniýasy bu kararynyň güýjünde galjak wagtynyň möhletini takyklaşdyrmady.

Garaşsyz gaz söwdegärleriniň arasynda “Nowotek”, “Lukoýl” we “Sibneftgaz” kompaniýalaryň bardygy aýdylýar.
XS
SM
MD
LG