Sepleriň elýeterliligi

Türkmenistanda öýlenjek oglana galyň salmak däbi eýýäm uzakdan bäri gelýän milli adatlaryň biri. Ýerli ýaşaýjylar soňky döwürde ogul öýermek üçin edilýän harajadyň möçberiniň ýokarlanandygyny, bu ýagdaýyň köp maşgalalar üçin agyr düşýändigini belleýärler. Siz bu barada näme pikir edýärsiňiz?

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG