Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Galyň meselesi


ABŞ-nyň dollarlary
Türkmenistanda öýlenjek oglana galyň salmak däbi eýýäm uzakdan bäri gelýän milli adatlaryň biri. Ýerli ýaşaýjylar soňky döwürde ogul öýermek üçin edilýän harajadyň möçberiniň ýokarlanandygyny, bu ýagdaýyň köp maşgalalar üçin agyr düşýändigini belleýärler. Siz bu barada näme pikir edýärsiňiz?

Teswirleri gör (20)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG