Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Owganystan: adam jesetlerine buşugan iki esger sud edilýär


Birleşen Ştatlaryň deňiz goşunlarynyň iki esgeri Owganystanda öldürilen talyban söweşijileriniň jesetleriniň üstüne buşugyp, surata düşenligi üçin harby suda çekilýär.

2011-nji ýylyň iýul aýyndaky wakany görkezýän 39 sekuntlyk wideo ýazgy şu ýylyň başynda internetde peýda bolup, Owganystanda uly gahar-gazaba sebäp bolupdy.

Owgan prezidenti Hamid Karzaý deňizçi esgerleriň bu hereketleriniň adamkärçilige sygmaýandygyny aýtdy.

Geçen aý başga-da üç esger bu waka gatnaşygyny boýun aldy, ýöne olar jenaýat jogapkärçiligine çekilmedi.

Emma seržantlar Jozef W. Çamblin bilen Edward W. Deptola, ýaş esgerleri gözden salmak bilen bagly, bir topar günä bildirilýär.
XS
SM
MD
LG