Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Nobel baýragynyň gowşurylyş möwsümi medisina boýunça sylaglar bilen başlandy


Ýaponiýaly Şinya Ýamanaka we britaniýaly John Gurdon sütünli öýjükler boýunça ylmy barlaglary üçin medisina boýunça Nobel baýragyna eýe boldular.

Sişenbe güni 9-njy oktýabrda fizika boýunça, 10-njy oktýabrda himiýa boýunça we 15-nji oktýabrda ykdysadyýet boýunça Nobel baýragynyň gowşuryljagy yglan edildi.

Parahatçylyk boýunça Nobel baýragynyň anna güni 12-nji fewralda yglan ediljegi aýdyldy. Swesiýanyň Akademiýasy edebiýat boýunça Nobel baýragynyň gowşuryljak gününi adatdakysy ýaly gijiräk yglan eder.

Swesiýaly senagatçy Alfred Nobel tarapyndan döredilen abraýjy baýrak ilkinji gezek 1901-nji ýylda gowşurylypdy. Şu ýyl Nobel Fondy baýrak hökmünde berilýän puluň mukdaryny 20% azaldyp, 1.2 million dollara ýetirdi we öz kararyny maliýe bazarlardaky kesgitsizlik bilen düşündirdi.

Baýraklaryň ählisi Alfred Nobeliň ýogalan senesine ýagny 10-njy dekabra çenli gowşurylar. Nobel 1896-njy ýylda ýogalypdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG