Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ýetginjekler we göwrelilik


Göwreli bir aýal
Göwreli bir aýal
Kämillik ýaşyna ýetmedik gyzlaryň göwreliligine näme sebäp bolýar, şeýle-de munuň nähili netijeleri bar?
XS
SM
MD
LG