Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Täze Tolkun 27/02/2013 ý.


Täze Tolkun
Täze Tolkun ýaşlar gepleşiginiň nobatdaky sanynda kämillik ýaşyna ýetmedik gyzlaryň göwreli bolup çaga dogurmagynyň ýa-da olaryň çagasyny meýletin düşürtmeginiň saglygyna ýetirýän täsirleri barada türkmenistanly zenanlar şeýle hem lukman bilen söhbetdeş bolarys. Ahun bilen söhbetdeş bolup, bu meseläniň dini tarapyna hem nazar aýlarys.

Ondan başga-da bu programmamyzda owganystanly türkmen gyzlarynyň arasynda barha ornaşýan çilimkeşlik meselesi barada taýýarlan maglumatymyzy dykgatyňyza ýetireris.

Ýaşlar programmamyzy ýewropada ýaşaýan türkmenistanly Nazar Annagurbanyň öz döredijiligi barada beren gürrüňleri bilen jemläris.
XS
SM
MD
LG