Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Dagystanyň daglyk obalary

Haçanda belli awar ýazyjysy Rasul Gamzatowdan “siz poeziýada bu beýikler nädip ýetdiňiz?” diýip soranlarynda, ol “men beýikden gelipdim” diýip jogap beripdi. Ol şonda Kawkaz daglarynda ýerleşýän, özüniň dogduk obasy Tsadany göz öňünde tutupdy. Gamzatow oba deňiz derejesinden 2000 metr beýiklikde ýerleşýär.

Häzirki döwür daglyk sebitlerden migrasiýanyň köpelendigine garamazdan, çetdäki obalar Dagystanyň medeniýetniň bir bölegi bolup dur. Azatlyk Radiosynyň Demirgazyk Kawkaz gullugynyň habarçysy Nurçazul Açilçiand Dagystanyň beýiklikleriniň suratlaryny aldy.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG