Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Yrak: partlamalar 70 adamy öldürdi


Bagdatda şaýylaryň agdyklyk edýän etraplarynda partladylan bombalar 70-den gowrak adamy öldürdi.

Duşenbe güni typgyrlaýyn partladylan 12-den gowrak bomba Bagdaty sarsdyrdy. Bu ýagdaý şaýy-sünni mezhep çaknyşyklarynyň gaýtadan möwžemek ähtimallygy baradaky gorkyny köpeltdi.

Bu hüjümleriň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady, emma ozal şaýy etraplaryna sünni pitneçi toparlary we Al-Kaýda bilen ilteşikli jeňçiler hüjüm edipdi.

Soňky iki aýda Yragyň şaýy we sünni etraplarynda ýarylan bombalardan müňden gowrak adam öldi.

Bu 2011-nji ýylyň dekabrynda amerikan goşunlary ýurtdan çykarylaly bäri turan iň uly zorluk tolkunydyr.

Azlykdaky sünniler Yragyň şaýy agdyklygyndaky hökümetini diskriminiasiýa etmekde aýyplaýarlar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG