Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Jahan: "Ilki Amerikada uniwersitet tapmaly"


ABŞ-nyň Harward uniwersitetiniň "Widener" kitaphanasy.
Şu ýyl Türkmenistanda 100 müňe golaý ýaşlar orta mekdebi tamamlady. Döwlet metbugatynda habar berilmegine görä, olaryň 6 müň töweregi ýurduň içindäki ýokary okuw jaýlaryna okuwa ýerleşer.

Olaryň galany bolsa ýokary okuwyny daşary ýurtlarda dowam etdirmek üçin uniwersitetleriň, stipendiýaly okuwlaryň gözleginde bolýarlar. Eýsem, daşary ýurtlarda okamagyň aýratynlyklary nämeler? Nädip daşary ýurtlarda okamaga gidilýär?

Azatlyk Radiosy, şu we beýleki soraglar bilen häzirki wagt ýokary bilimini Amerikada dowam etdirýän Jahana ýüzlendi. Onuň aýtmagyna görä, ol Amerikada okamak üçin stipendiýany öz ýokary okuw jaýynyň kömegi bilen tapypdyr.

Azatlyk Radiosynyň Jahan bilen geçiren söhbetdeşligini diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

XS
SM
MD
LG