Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Sarkisýan Alyýew gowy diýýär


Ermenistanyň prezidenti Serž Sarkisýan Azerbaýjanyň oktýabrda boljak prezident saýlawlarynda prezident Ylham Alyýewiň ýeňmegi Dagly-Garabag üstündäki konfliktiň öňyn çözgüdi üçin iň gowy mümkinçilik bolar diýdi.

Sarkisýan şenbe güni çap edilen beýanatynda «gepleşik prosesiniň aktiwdigini», Alyýewiň Azerbaýjandaky «ermeni-fobiýany» ýeňip geçmek üçin gowy mümkinçilikdigini aýtdy.

Dagly-Garabag Azerbaýjanyň ermenileriň agdyklygyndaky regiony bolup, 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri de fakto garaşsyz ýaşaýar.

Baku ozal gepleşikler netije bermedik ýagdaýynda bu sebiti güýç bilen yzyna almaga synanmagynyň ähtimaldygyny aýdypdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG